CursusplaatsRijssen

Kerkelijk centrum ‘Sion’
J.Vermeerstraat 2, 7462 BM Rijssen               

tel.: 0548-512030

Even voorstellenDocenten

Ds. K. Hazeleger

Cursusleider

E: k.a.hazeleger♢hetnet.nl
T: 0546-625223

Ds. J.W. Goossen

Oude Testament (OT)

E: j.w.goossen♢kpnmail.nl
T: 0546-561867

Ds. W. H. van Boeijen

Nieuwe Testament (NT)

E: whvanboeijenvdm♢gmail.com
T: 0523-785740

Ds. G Herwig

Dogmatiek (DOG)

E: g.herwig♢hetnet.nl
T: 06-18932356

Dr. B.J. Heusinkveld

Ethiek (ETH)

E: b.j.heusinkveld♢planet.nl
T: 0546-697109

Dhr. W.C. Groenewegen

Kerkgeschiedenis (KG)

E: wcgroenewegen♢hotmail.com
T: 0548-516293

Ds. G. de Goeijen

Diaconaat/pastoraat (DIAC/PAST)

E: famdegoeijen♢gmail.com
T: 0546-671918

Ds. H. van Wingerden

Gemeenteopbouw (GO

E: h.vanwingerden1950♢gmail.com
T: 0548-850782

Dhr. J. Wassink

Catechetiek (CAT)

E: jwassink2♢outlook.com
T: 0547-383471

Ria Harbers

Secretaresse

E: tvgrijssen♢gmail.com
T: 06-20581532

Cursus geld

Het cursusgeld bedraagt voor één jaar € 175,00.
Echtparen betalen samen slechts € 275,00.
Dit bedrag is voor 20 morgens van elk drie lesuren.

In plaats van een Studium Generale kent Rijssen een 4e jaar.
Het cursusgeld voor dit 4e jaar bedraagt € 55,-.
Echtparen betalen samen slechts € 85,-.

Er vindt geen restitutie plaats voor lessen die u niet bijwoont.
Inschrijvingsgeld is niet verschuldigd.

Wijze vanbetalen

Het cursusgeld moet vóór 1 november overgemaakt worden op:

bankrekening:  NL26 RABO 01 14 05 35 45
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG RIJSSEN

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:

  1. Naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder.
  2. Het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of 4e jaar)

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk