U wilt zichAanmelden

U kunt zich voor de gekozen cursus aanmelden bij de cursusleider van een van de cursusplaatsen. Het is fijn als u dat vroegtijdig doet, tot uiterlijk eind augustus voor het nieuwe cursusjaar begint. 

Cursus geld

Het cursusgeld bedraagt voor één jaar € 230,00.
Echtparen betalen € 350,00.
Voor de cursus in Rijssen gelden andere tarieven (klik hier)

Het cursusgeld voor Studium Generale bedraagt voor één jaar € 115,-.
Echtparen betalen € 175,-.

Er vindt geen restitutie plaats voor lessen die u niet bijwoont.
Inschrijfgeld is niet verschuldigd.

Wijze vanbetalen

Voor Gouda, Houten, Middelharnis en Putten moet het cursusgeld vóór 1 november worden overgemaakt op:

Bankrekening:  NL69 RABO 01 21 34 78 50
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:
– naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder,
– het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of SG (voor Studium Generale),
– en de cursusplaats

Voor Rijssen moet het cursusgeld vóór 1 november worden overgemaakt op:
bankrekening:  NL26 RABO 01 14 05 35 45
t.n.v.:                    STG CURSUS TVG RIJSSEN

Bij de overmaking moet verder vermeld worden:

  1. Naam van de cursist wanneer deze afwijkt van de naam van de rekeninghouder.
  2. Het cursusjaar (bijv. 1jaar of 2e jaar of 3e jaar of 4e jaar)

Hoe kunt u zichaanmelden

Aanmelding vindt plaats door middel van een inschrijfformulier, dat via de mail aan te vragen is bij de secretaresse (zie contactgegevens per cursusplaats). Het is mogelijk om vrijblijvend deel te nemen aan de kennismakingsmorgen, op de eerste zaterdag van september (vooraf graag opgeven bij de secretaris van de cursusplaats).

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk