Cursus Theologische vorming gemeenteleden

Op deze website vindt u naast informatie over de cursus, ook actuele gegevens over het huidige cursus seizoen en een nadere kennismaking met de docenten.

Info Het doel van de cursus

Het doel van de cursus is gemeenteleden en andere geïnteresseerden toe te rusten voor het
vervullen van taken in de gemeente. Dit gebeurt door:
> Verdieping van kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften
> Kennis van de geschiedenis van kerk en zending
> Bezinning op en doordenking van vragen, die in deze tijd op ons af komen, zowel op dogmatisch als ethisch gebied.

Het is een driejarige cursus, die van september t/m juni om de 14 dagen op zaterdagmorgen gegeven wordt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de cursusleiders of de secretarissen (zie ‘Contact’)

Cursus plaatsen

Het samenwerkingsverband kent 5 cursusplaatsen. In de menubalk vindt u per locatie verdere informatie.

Gouda

Putten

Middelharnis

Rijssen

Houten

Cursus geld

Het cursusgeld bedraagt voor één jaar € 230,00.
Echtparen betalen € 350,00.
Voor de cursus in Rijssen gelden andere tarieven (klik hier)

Het cursusgeld voor Studium Generale bedraagt voor één jaar € 115,-.
Echtparen betalen € 175,-.

Er vindt geen restitutie plaats voor lessen die u niet bijwoont.
Inschrijfgeld is niet verschuldigd.

StudiumGenerale

In elke cursusplaats wordt voor degenen die de driejarige cursus hebben gevolgd – de oud-cursisten dus – een vervolgcursus aangeboden, het zogenoemde “Studium Generale”.

Dit Studium Generale bestaat uit acht lesmorgens per jaar. Elke docent neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt. Meestal is dat rond een centraal jaarthema.

De exacte invulling van de cursusmorgens vindt u voor elke cursusplaats 
 afzonderlijk uitgewerkt onder ‘Cursusplaatsen’ bovenaan deze pagina.

Aanmelden

U kunt zich voor de gekozen cursus aanmelden bij de secretaris van
 de cursusplaats. Wanneer u eerst, vrijblijvend, een cursusmorgen mee wilt maken, kunt u dit ook 
 doorgeven aan de secretaris.
 Voor nadere informatie kunt u terecht bij de cursusleider of de secretaris. Naam, telefoonnummer 
 emailadres vindt u onder ‘Contact’.

Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Website op maat door Studio Maatmerk